Név:*
Tárgy:*
E-mail:*
 
Ellenörző kód:*
Feliratkozom a Foglalkoztatás.hu hírlevél szolgáltatására.
Elfogadom a Foglalkoztatás.hu adatvédelmi feltételeit, és hozzájárulok személyes adataim mentéséhez. (Adatkezelési Szabályzat)

 Szakértőink válaszolnak - Online tanácsadás

Amennyiben munkajogi, foglalkoztatási problémái vannak, a www.foglalkoztatas.hu szakportálunkon e-mailben fordulhat jogászunkhoz, szakembereinkhez tájékoztatásért, tanácsért. A kérdéseikre lehetőségeink szerint, rövid időn belül válaszolunk, és a kérdéseket a válaszokkal együtt itt elolvashatják.

 

Eddig feltett kérdések és válaszok
Kérdező
Felmondás


Tisztelt Szakértő!

Jelenleg GYED-en vagyok, 21 éves munkaviszony után 2017. 08.01.napján beadtam a felmondások 08.31-ei megszüntetéssel, a főnököm ezt el is fogadta, aláírta. Szeptember 6-án átvettem a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratokat és akkor szembesültem vele, hogy a táppénzre, a szülési szabadságra és a GYED első 6 hónapjára járó felhalmozott szabadságomat a munkáltatóm nem fizette ki. Rákérdeztem és mondta, hogy nem jár mert fizetés nélküli szabadságon vagyok.
43 napról van szó, tudomásom szerint ezt ki kellett volna neki fizetni.

Válaszát előre is köszönöm.
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A szabadságmegváltás jár Önnek. 
A Munka Törvénykönyve 115. § (1)bekezdés c) és d) pontja szerint szabadság a szülési szabadság,és  a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának időtartamára jár.
dr. Székely Katalin 
Kérdező
Munkaviszony megszüntetés

Tisztelt szakértő!
2014. szept. 1-től 2015. jún. 30-ig szóló munkaszerződésemet egy egyházi iskolában erős munkáltatói nyomásra 2015. jan. 15-én "közös megegyezés" címén fel kellett bontani. Nem éreztem vétkesnek magamat, ezért kb. 5 nap múlva az iskola címére megküldtem nyilatkozatomat a regisztrált email címemről, miszerint a közös megegyezéshez való hozzájárulásomat visszavonom. Az iskola szerint nincs mit tenni. Még nem telt el a 3 év, és hiányzik az 5 és fél hónap keresete, szolgálati ideje. Lehet még lépni ebben?
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A saját nyilatkozatát megtámadhatta ha azt kéányszer vagy fenyegetés hatására tette.  A Munka Törvénykönyve 28.§. (7) bekezdése szerint a megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés felismerésétől vagy a jogellenes fenyegetés megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
dr. Székely Katalin
Kérdező
Felmondás

Tisztelt Szakértő!
Azonnali felmondással, írásban, megszüntettem a munkaviszonyomat, amit a munkáltató elfogadott, írásban.
A kilépő papírjaim kiadását és a munkabérem és egyéb járandóságaim kifizetését ahhoz köti, hogy levon ezekből, különböző ürügyekkel(!) 81.811 Ft-ot.
Ezt nem fogadtam el, és írásban ezt jeleztem neki. Vissza tarthatja-e az okmányokat és a munkabéremet a munkáltató?
Válaszát előre is köszönöm!
Szakértő válasza
 
Tisztelt Kérdező!
 
A  Munka Törvénykönyve 80.§. (2) bekezdése szerint a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptólszámított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
 dr. Székely Katalin
Kérdező
Munkabér

Tisztelt Tanácsadó,
a következő a kérdésem. A munkáltatóm rendes felmondással, 2017. október 22. napjával megszüntette a munkaviszonyomat. A munkavégzés alól a teljes felmondási időre felmentést kaptam, a munkaviszonyom megszűnésének a napjáig távolléti díjat fizet a munkáltatóm (és természetesen befizet utánam minden adót és járulékot). Találtam egy másik munkahelyet, ahol 2017. szeptember 11-én munkába állok. A kérdésem az, hogy a szeptember 11. - október 22. közötti időszakra az új munkáltatómnak milyen munkavállalót terhelő adókat és járulékokat kell majd a fizetésemből levonni és befizetni? Gondolom a 15% SZJA és 10% nyugdíj-biztosítási járulékot biztosan, de mi a helyzet a 7% egészségbiztosítási járulékkal és az 1,5% munkaerő piaci járulékkal?
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
Az új munkáltatónak az egészségbiztosítási járulékot és az 1,5% munkaerő piaci járulékot is le kell vonnia.
dr. Székely Katalin 
Kérdező
Felmondás

Tisztelt Cím!

Édesanyám 2017. szeptember 1. napjától betegszabadságon van. A munkáltatója a mai napon próbaidő alatt felmondott neki. A kérdésem az lenne, hogy a betegszabadságot a munkáltatónak addig a napig fizetnie kell-e, ameddig a betegszabadság letelik (15 nap) vagy csak a mai napig kell fizetnie?

Köszönettel:
G.
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A betegszabadságot csak a munkaviszony fennállása alatt kell fizetni.
 dr. Székely Katalin 
Kérdező
Kártérítés

Üdvözlöm!
A volt munkáltatókat, feljelentettük még augusztusban. Augusztus 24-én kellett megjelenniük a munkaügyi előadónál mert nem voltunk bejelentve és nem fizettek ki minket. Augusztus 24-én felhívott minket a munkaügyi előadó, hogy kikell fizetniük a volt munkáltatóknak a minimálbért. A kérdésem az lenne, hogy mennyi időn belül kell ennek a pénznek megérkeznie? Ha nem érkezik meg a pénz, mit tudunk tenni? Válaszát előre is köszönöm!
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
Ha a munkáltató nem fizeti meg az Önöknek járó munkabért, pert indíthatnak ellene a közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
dr. Székely Katalin 
Kérdező
Munkabér

Tisztelt Szakértő!

A Semmelweis Egyetemnek (SE) és a Műszaki Egyetemnek (BME) közös képzési programjai is vannak. A Semmelweis Egyetem alkalmazottai olykor a Műegyetem hallgatóinak is tartanak órákat. Az SE alkalmazottak által megtartott órák után a Műszaki Egyetem rendben átutalja az óradíjakat a Semmelweis Egyetemnek, de a Semmelweis Egyetem ezeken az összegeken akár egy-másfél évig is "ül": jelenleg a 2016-os óradíjak maradéktalan kifizetése sem történt meg. Mennyire jogszerű ez a magatartás? Az elvégzett, tulajdonképpen önként vállalt többletmunka ellenértékét mennyi időn belül kötelesek a munkaadók kifizetni, jelen esetben a SE milyen határidővel köteles az óradíjakat a munkát ténylegesen elvégző oktatóknak továbbutalni? Válaszukat előre is köszönöm!
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A közszférában dolgozók szolgálati viszonyával kapcsolatosan nem áll módomban tanácsot adni.
dr. Székely Katalin
Kérdező
Foglalkoztatás

Tisztelt Szakértő!
Tanácstalan vagyok ebben a kérdésben,ezért szeretnék tájékozódni.
Érdeklődni szeretnék hogy a munkáltatónak írásban nyilatkoznia kell e a munkaszerződésben arról,hogy biztosítja e a dolgozónak a munkába járást vagy nem.Amennyiben a szerződés nem tartalmazza a munkába járás módját,kötelezhető e a dolgozó saját magának biztosítani a napi munkába járást. Köszönöm válaszát.

Tisztelettel:Vass Tibor
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A munkaszerződésnek nem kötelező tartalmi eleme a munkábajárás költségeinek megtérítése. 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § -a szerint
a) munkába járás:
aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá
ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni;
b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás;
 3. § (1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló
a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,
b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
c) elővárosi buszon, HÉV-en,
d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven
utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.
(2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a.
dr. Székely Katalin
Kérdező
Munkaidő

Tisztelt szakértő.
6 hónapja dolgozom jelenlegi munkahelyemen.
31 napból,van hogy 31et.
Munkarendem 2 nappal 8 órában, aztán egy éjszaka 16 órában. Pihenőnapom nincs,mivel az adott szabadnapom sem szabadnap.
Ugyanis 24:00 tól reggel 7 ig van begolgozva 7 órám.
Másnap ismét nappali beosztás.
A kérdésem az lenne,jár-e ebben az esetben műszakpótlék.
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A Munka Törvénykönyve 141. §   -a szerint:
(1) A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.
dr. Székely Katalin
Kérdező
Munkaviszony megszüntetés

Tisztelt "SZAKÉRTŐ"!
Egy kérdés!
Születési évem: 1954 11.24. várható nyugdíjba vonulás 2018.05.26. Ekkor 45 év 356 nap munkaviszonyom lesz.
Közalkalmazott vagyok, kórházban dolgozom,mint villanyszerelő.
Munkaügy szerint csak 2018.05.26-kor azaz 63 év +183.napon mentenek fel ez az én esetemben az plusz 8 hónapot jelentene amíg még munkaviszonyban vagyok!
Szerintem ez nem jó így!
Olyan mintha azért büntetnének mert ilyen sokáig itt dolgoztam!
Véleményem szerint ez szabálytalan hiszen kötelező nyugdíjazás van a közszférában.
Várva segítségüket,köszönettel: Dominik József
Szakértő válasza
Tisztelt Kérdező!
A közszférában dolgozók szolgálati viszonyával kapcsolatosan nem áll módomban tanácsot adni.
dr. Székely Katalin
Kalkulátorok
Munkaerőpiac számokban

MUNKANÉLKÜLISÉG - FOGLALKOZTATÁS

Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
ráta
Foglalkoztatotti
ráta
Népesség
1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
Ellenőrző kód:
E-mail:

EGYMILLIÓ MUNKAHELY

Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333fő
- Napi új álláshelyek száma 273fő

Eltelt hónapok száma 93 hónap
Eltelt napok száma 2787 nap

Aktuális
- Álláshelyek 4 251 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 322 fő
- Napi új álláshelyek 177 fő

Új munkahelyek száma 495 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 762 934 fő

Célállapot -267 934 fő

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS

Év Minimálbér Bérminimum
2000 25.500 Ft. 0 Ft.
2001 40.000 Ft. 0 Ft.
2002 50.000 Ft. 0 Ft.
2003 50.000 Ft. 0 Ft.
2004 53.000 Ft. 0 Ft.
2005 57.000 Ft. 0 Ft.
2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
Adatkezelési szabályzat | Álltalános szerződési feltételek | Kérdésére válaszolunk | Kapcsolat | Elérhetőségek
Cégadatok

M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13

Elérhetőségek

Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

2013 Minden jog fenntartva.
PageRank ikon ingyen